Udruga - Moje dijete je udruga koja svojim dobrotvornim radom pomaže pri liječenju djece oboljele od malignih bolesti sa područja Slavonije i Baranje.

 


Donacije

Budući da naša udruga u potpunosti ovisi o donacijama i pomoći ljudi dobra srca molimo Vas da nam pružite potporu bilo u financijskom ili u neko drugom obliku.
Pozivamo Vas da nam pomognete pri našem radu i da zajedničkim naporima i Vašim humanim djelom vratimo osmjeh na lica napaćene i teškom bolešću obilježene djece. Vašim prilogom pomoći ćete spasiti najdragocjeniju vrijednost i bit postojanja svakog čovjeka - dijete.

Unaprijed zahvaljujemo !

DONATORI

Vaše dobrovoljne priloge možete uplatiti na
žiro račun 2500009-1102143525
kod Hypo alpe-adria-bank

Kontakt

Predsjednik Udruge:
Goran Adamović
Tel.: 098/921 90 07
e-mail: goran@mojedijete.hr

Žiro račun: 2500009-1102143525
Hypo alpe-adria-bank
Matični broj: 1858653
OIB  68461676692


 

 

 

Developed by Aurea Grupa